Mutluluğun Sırrı

Mutlu olmak istiyorsanız veya neden mutsuz olduğunuzu düşünüyorsanız o zaman bu yazıya bir göz atın.

Araştırma sonuçlarına göre; zengin yoksul farketmeksizin vermek insanları almaktan daha çok mutlu ediyor.

Amerikan Psikoloji Derneği (APD) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, kendi zevkimiz yerine başkaları için para harcamanın yarattığı mutluluk, zengin ya da fakir bütün milletlerin genel cevabı.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Lara Aknin’a (Simon Fraser Üniversitesi, Kanada) göre, başkalarına yardım etmekle tecrübe edilen psikolojik ödül aslında insanlığın derinlerine işlemiş, farklı kültürel ve ekonomik alanlarda gelişme göstermektedir.

Araştırmanın yazarlarının APD’ nin Kişilik ve Sosyal Psikoloji dergisindeki raporuna göre, elde edilen bulgular, kendimizi bırakıp başkalarına harcama yapmamızın içimizde sıcak bir his yarattığının ilk ispatlanabilir kanıtıdır.

136 ülkeyi kapsayan 2006-2008 Gallup Dünya Anketi sonuçlarında, araştırmacılar 120 ülkenin vatandaşlarının başkaları için para harcamaları ve kendilerini iyi hissetmeleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu buldular. 234.917 katılımcının bulunduğu ankette, katılımcıların yarısı erkek ve yaş ortalaması 38 idi. Kendini iyi hissetme ve başkaları için para harcama arasındaki bağlantı dünyanın her yerinde dikkat çekici düzeydeydi ve araştırmaya göre, kişisel gelir, sosyal yardım, bir milletin özgürlüğü nasıl tanımladığı ya da bir toplumun bozulmuş ya da rüşvetçi oluşu bu bağlantıyı etkilemedi.

Sonuçlar araştırmacıların zengin ve yoksul ülkelerde ki katılımcılarla gerçekleştirdiği çeşitli deneylerin sonuçlarıyla benzerdi. Analizlerden biri için, araştırmacılar Kanada ve Uganda üniversitelerinden 820 kişinin yanıtlarını karşılaştırdı. Katılımcılardan kendileri için para harcadıklarında nasıl hissettikleri ve başkaları için para harcadıklarında kendilerini nasıl hissettikleri hakkında yazmaları istendi. Ayrıca, katılımcılara bir ilişkiyi inşa etmek ya da güçlendirmek için, başkaları için para harcayıp harcamadıkları soruldu. Araştırmacıların hangi katılımcıların bir ilişki kurmak ya da bir ilişkiyi güçlendirmek adına yapılan harcamaları kontrol etmesine rağmen, yine bu araştırmaya göre, katılımcılardan başkaları için para harcaması yaptığını hatırlayanların, kendisi üzerine para harcayan katılımcılardan daha mutlu olduğu görüldü.

Hindistan'da 101 yetişkin üzerinde düzenlenen bir internet anketinde araştırmacılar aynı sonuçları elde etti. Bazı katılımcılardan kendileri üzerine veya başkaları üzerinde yakın zamanda gerçekleştirdikleri harcamaları hatırlamaları istendi, diğer katılımcılar ise, geçmiş harcamaları dikkate alınmadan, ne kadar mutlu olduklarını belirttiler. Katılımcılardan başkaları üzerine para harcayanlar, kendileri için para harcayanlara ve geçmiş harcamaları sorgulanmayan katılımcılara kıyasla çok daha mutlu olduklarını belirttiler.

Kanada ve Güney Afrika'da ki 207 üniversite öğrencisini kapsayan başka bir deneyde, hasta bir çocuk için hediye paketi satın alanların kişisel mutluluk düzeylerinin, kendileri için hediye paketi satın alanlardan çok daha yüksek seviyede olduğu bildirildi. Her iki grup da kendilerinin küçük bir miktar para verildiği laboratuvarlara götürüldü ve yerel bir hastanede ki bir çocuk için ya da kendileri için bir hediye paketi almak üzere bu parayı kullanmaları istendi.

Aknin dedi ki “Olaya evrimsel açıdan bakıldığında, başkalarına yardım eden insanların deneyimlediği duygusal faydalar, uzun vadede insanlığın devamını sağlayan yararlı cömert davranışı teşvik etmektedir".

Araştırmanın detayları için - http://www.apa.org/news/press/releases/2013/02/people-giving.aspx

İlgili makaleyi haber yapan yazıyı Açık Açık için gönüllü olarak çeviren Senem Gümüşsoy’a teşekkür ederiz.

Yoruma kapalı.