Açık Açık 1 Yıl

Ekim 2016’da lansmanını yaptığımız platformumuzun 1. faaliyet yılını değerlendirmek ve yakın gelecekteki planlarını konuşmak üzere Kasım ayında ilk toplantımızı gerçekleştirdik.

30 farklı sivil toplum kuruluşundan, 50’ye yakın katılımcı ile birlikte dolu dolu bir etkinlik oldu.

Uygar Özesmi’nin etkileyici açılış sunumunun ardından, Renay ve Itır ilk senemizi nasıl geçirdiğimizi, bizi heyecanlandıran projeleri, keyif aldığımız çalışmaları ve takip ettiğimiz performans göstergelerini paylaştılar. Günün son bölümünde ise, grup çalışmaları ile platformdan beklentiler ve yakın gelecekteki projeler üzerine konuştuk.

Toplantıdan Notlar:

“Daralan Sivil Alan ve Gelişen Yeni Teknolojiler”, Uygar Özesmi

 • CIVICUS’un yayınlandığı ve sivil alanın küresel ölçekte değerlendirmesini sunan izleme raporuna göre dünya genelinde sivil alan daralma eğiliminde. Raporda, Türkiye’deki sivil alan baskı altında olarak değerlendiriliyor.
 • Daralan sivil alanı korumak için, faaliyet alanı farketmeksizin, tüm sivil toplum kuruluşlarına sorumluluk düşüyor.
 • Sivil alanda faaliyet gösteren kurumlar, alanlarına ilişkin taleplerini duyurmaya çalışırken öncelikle kendileri şeffaf ve hesap verebilir olmalı.
 • Son yıllarda giderek ivmelenen teknolojik gelişmeler yalnızca üretim sanayisini değil farklı birçok alanı değişime, dönüşüme yönlendiriyor.
 • Sivil toplum kuruluşları da teknoloji dünyasında yaşanan bu gelişmeleri yakından takip etmeli, operasyonlarını daha verimli kılabilecek araçları aramalı ve faaliyet alanlarını etkileyecek gelişmelere hazırlıklı olmalı.

"Açık Açık 1 Yıl", Itır Erhart & Renay Onur

Ekim 2016'daki lansmanımız sonrası 1 yıl boyunca, bireysel bağışçılık kültürünü geliştirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyumlu şekilde Açık Açık Platformu'nda içerik sunmak ve platform üyesi STK'lara katma değer yaratacak farklı projeler/ortaklıklar bulmak için çalıştık.

 • Ekim ayında ilk olarak, dijital platform sponsorumuz BKM Express ile "1000'e 1000 Katıyoruz!" kampanyasını gerçekleştirdik.
 • Takip eden aylarda Açık Radyo, Sivil Düşün ve çeşitli medya kanallarında Açık Açık Nedir?'i anlattık.
 • Aralık 2016'da bizleri çok mutlu eden ve cesaretlendiren ilk ödülümüzü Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yurttaş/sivil insiyatif kategorisinde aldık.
 • Mart 2017'de listelist'te, Mayıs ayında Sosyal Kuluçka Merkezi'nde Açık Açık'ı anlattık.
 • Sivil alanın gelişmesine destek olan Adım Adım, Satsuma, Givin gibi platform ve girişimlerle iş birlikleri geliştirdik.
 • uygarozesmi1
 • uygarozesmi2
 • uygarozesmi3
 • uygarozesmi
 • IMG_3966
 • IMG_3979
 • IMG_3981
 • IMG_3977
 • IMG_3978
 • laansman1
 • bkmX
 • ödül1
 • Haziran ayında, Avrupa'nın önde gelen dijital ajanslarından Kubix.digital ile birlikte, platform üyesi STK'lara özel SEO eğitimi gerçekleştirdik.
 • Türkiye'de başlayıp dünya geneline yayılan "İyi Yaşam Günü"'ne (GWD) katıldık. Sponsorlarımızın desteği ile iyilik çarkını döndürdük ve 100'ün üzerinde bağışçı 34 farklı STK'ya destek sağladı.
 • Ağustos ayında, Deloitte tarafından bağımsız denetimimiz  tamamlandı.
 • Eylül ayında, ilk sektör analiz raporumuzu yayınladık. Ayrıca, platform üyesi STK temsilcilerimiz Smartcon'a davet edildi.
 • Ekim ayında, Kristal Elma Festivali'nde "STK Koridoru"nu kurduk. YouTube'un desteği ile STK koridorunda yer alan kurumları anlatan "Dar Alanda Kısa Film Yarışması" düzenlendi.

Grup Çalışmaları

Şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda kriterler

Dünyadaki beyanname örneklerini inceleyelim. / Beyannamelerden paylaştığımız bilgilerin daha anlaşılır iletişimini sağlayalım. / Büyük denetim firmalarından bağımsız denetim desteği sağlayalım.

Açık Açık, STK'lara nasıl katma değer yaratabilir?

Farklı alanlardaki eğitimlere devam edelim. / Smartcon, Kristal Elma gibi etkinliklere katılmaya devam edelim. / Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi gerçekleştirmek isteyen kurumlar ile STK'ların iletişimine destek olalım. / 2018 Proje 1

Açık Açık hiç bağış yapmamış kişilere nasıl ulaşabilir?

2018 Proje 2 / 2018 Proje 3

Yoruma kapalı.