Açık Açık Ne Sağlar?

- Farklı büyüklükteki STK’ları, şeffaflık ve hesap verebilirlik çatısı altında buluşturarak güç birliği oluşturuyor, ortak hareket etmenin ve aidiyet hissinin gelişimine katkı sağlıyoruz.

Bilinirliği ve güvenilirliği yüksek “Açık Açık” marka değeri ile sivil alanda açık ve şeffaf iletişimi teşvik ediyor, bu değerlerle faaliyet gösteren STK’ların önemsenmesine ve önceliklendirilmesine destek oluyoruz.

Şeffaf ve hesap verebilir kurumların aynı çatı altında olması ile bağışçıların STK’lara olan güvenlerinin artmasına ve bireysel bağışçılığın gelişmesine katkıda bulunuyoruz. 

Platformda yer alan kurumlara özel eğitim ve seminerler düzenleyerek kurumsal ve bireysel gelişimlerine destek oluyoruz.
Hali hazırda farklı kurumların sağladığı eğitim ve seminerlerin tekrarı olmaması açısından içeriklerimizin farklılaşmasına özen gösteriyoruz.
 

Sosyal projeler üreten kurumlar ile işbirlikleri yaparak projelerinde şeffaf ve hesap verebilir STK’lar ile çalışmalarını teşvik ediyoruz. Bu anlamda, platformda yer alan STK’ların bağışçılık ve gönüllülük faaliyetlerine katkı sağlıyoruz.  

Sayısı gün geçtikçe artan STK’dan, fon başvurusu, sponsorluk görüşmesi ve benzeri kaynak geliştirme çalışmalarında Açık Açık’ta olmanın kendilerine avantaj sağladığını duyuyoruz.
Bu pozitif etkinin, Açık Açık Platformu’nda yer almasa da “Bağışçı Hakları Beyannamesi”ne uygun olarak faaliyet gösteren tüm STK’lar için geçerli olduğuna inanıyoruz.
  

Özel şirketler ile kurum içi hayırseverlik anketleri yaparak bireysel bağışçılığın gelişimine, bu anlamda değerlendirilebilecek şeffaf ve hesap verebilir STK’ların bilinirliğinin artmasına katkıda bulunuyoruz. 

Tüm bunların yanında, STK’lara, bağışçılarına ve diğer paydaşlara daha fazla katma değer yaratmak üzere fikirler üretiyor ve hayata geçirmek için projeler oluşturuyoruz. 

Yoruma kapalı.